Privacyverklaring

Waarom wij jouw gegevens gebruiken?

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Halloween Duiven. Dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Contact met ons

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dit geldt voor:

 • Bezoek van de Halloween Duiven website
 • E-mail
 • Social media

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode wissen we de gegevens die we niet meer nodig hebben, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze website, als dit voor het omschreven doel noodzakelijk is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Halloween Duiven zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus jouw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om aan jouw aanvragen te kunnen voldoen of voor bepaalde dienstverlening.

Wat zijn jouw rechten?

De algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) geeft je onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van je bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat je deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. Je hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heeft je het recht om de door ons bewaarde, op je betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit.

Je heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verzoeken tot inzage, correctie, beperking, dataportabiliteit of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar: contact@halloweenduiven.com.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Halloween Duiven, gevestigd aan de Golden delicious 27 6922 AP Duiven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als je vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de DPO (Data Privacy Officer) van Halloween Duiven via contact@halloweenduiven.com.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is per 6 augustus 2021 in werking getreden en voor het laatst aangepast op 6 augustus 2021.

0
  0
  Je winkelwagen
  Er zit niks in je winkelwagen